O tym, że dożynki to najpiękniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu wiedzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, ponieważ od najmłodszych lat dbają o kultywowanie tradycji dożynkowej. Świadectwem tożsamości z naszą „małą Ojczyzną” były występy artystyczne  podczas powiatowych dożynek w Boguchwałowie. Dzieci z klasy II a szkoły podstawowej pod opieką p. E.Szwec  zaprezentowały inscenizację  pt.: „ Od ziarenka do bochenka”, w której pokazały jak wiele lat temu uprawiano pole oraz swoim wdziękiem wprowadziły gości dożynkowych w radosny nastrój tańcem „Twist Again”. Po najmłodszych uczniach, uczennice z klasy Vb przygotowane przez p. E. Szwec   zaprezentowały widowisko taneczne do utworu Alana Walker- „Faded”. Po nich zatańczyły jeszcze uczennice klasy 7a, których opiekunem jest p. A. Rosga. Nie zabrakło także uczniów naszego gimnazjum. Starsze koleżanki i koledzy  przedstawili  widzom obrzędy weselne, począwszy od zaręczyn aż po przyjecie. Opowiadając, posługiwali się gwarą, która powstała na naszym terenie na skutek przemieszania języka morawskiego i niemieckiego. Dziewczęta były ubrane w oryginalne, dawne stroje. Talentem wokalnym popisały się Nela Szulc z klasy 7b oraz absolwentka naszego gimnazjum Magdalena Komorek. Zaśpiewały piosenki „Pses tam”, „Kozaka bych tancowała”, „Cerweny liście na wisni” oraz „Zachodzi słoneczko”.  Na zakończenie występów artystycznych uczniów naszej szkoły Magda zaśpiewała jeszcze piosenkę zespołu Abba. Młodzież gimnazjum przygotowały p. B. Piotrowska i p. B. Bensz. Występy naszych uczniów bardzo się podobały  i zostały nagrodzone gromkimi brawami, a należały się one szczególnie naszym najmłodszym dzieciom, które swoim wdziękiem oczarowały wszystkich  i  po raz pierwszy stanęły przed tak wielką publicznością! 

 Ewelina Szwec i  Barbara Piotrowska- nauczycielki ZSP 

dozynki m

 
21976856
22129708